Osobní automobil 10 Kč/km, bez DPH

Nákladní automobil 12 Kč/km, bez DPH