Osobní automobil 8 Kč/km, bez DPH

Nákladní automobil 12 Kč/km, bez DPH