Osobní automobil 12 Kč/km, bez DPH

Nákladní automobil 15 Kč/km, bez DPH